ติดต่อสอบถามรับเรื่องร้องเรียน

87 หมู่ 2 อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดข้อมูล

การติดต่อ

ที่อยู่:
บ้านเลขที่ 87 หมู่ 2 ตำบล บ้านโคก อำเภอ หนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น 40150
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
043424624

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ:

043-219-195  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

043-219-194  เบอร์งานเวชระเบียน

          


แผนที่ตั้งโรงพยาบาลหนองนาคำ     

 


 รับฟังความคิดเห็น