ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

87 หมู่ 2 อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น