รายงานสถานะการณ์COVID-19 สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูลประจำวัน)

โรงพยาบาลหนองนาคำ 3133 ตำบลบ้านโคก
อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150